imar

İmar Hukukçusundan Güncel Makaleler (imar)

imar hukuku (imar planları, arazi ve arsa düzenlemesi, kaçak yapı para cezası, inşaat ruhsatı vb.)dava dilekçe örnekleri

Tasnif edilmiş Danıştay Altıncı Dairesi İçtihatları

Danıştay imar ve imar hukuku içtihatları

imar hukuku ile ilgili terimler ve tanımlar


İmar Hukukçusu. Toki'den Ucuz Konut Satışı Devam Ediyor

+Hatalı ödemelerin geri alınması

+
18 uygulaması,

+
Danıştay içtihadı birleştirme kurulu kararı yargı kararının yerine getirilmemesi

+
Belediyelerin internet adresleri (web)

+
Görev tazminatı ile ilgili haberler

+
Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkı

+
Toki'nin satılık evlerine yoğun talep var.

+
18. Madde uygulamasında hukuka aykırılık nedenleri imarhukukcusu cafer ergen

+Eski Haberler

+
2577 sayılı İYUK 7. Madde ile ilgili Danıştay İçtihatları

+657 sayılı Yasa uyarınca verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı yargı yolu

+Radyoloji personelinin çalışma (mesai) saatleri

+
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında Sayıştay Genel Kurulunun 14.6.2007 tarih ve 5189/1 sayılı kararı.

· ANAYASA MAHKEMESİNİN "YÜRÜRLÜ?Ü DURDURMA" KARARLARI

· ANAYASA MAHKEMESİNE İPTAL İSTEMİYLE YAPILAN BA?VURULAR ÜZERİNE VERİLEN KARARLAR

· İmar Hukuku Terimleri Sözlüğü

· idare hukukcusu (idare hukuku)

idari yargı
İdari yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak yürütmeyi durdurma istekli iptal ve tam yargı dava dilekçesi örneğini görmek için buraya tıklayınız.

İmar

Tüm içeriği görmek için tıklayınız

İdare Hukuku

İDARE HUKUKU

imarhukukcusu.com tüm haberler

imar, Eski Haberler
29.12.08
· 4077 SAYILI KANUNA GÖRE 2009 YILI İDARİ PARA CEZALARINA İLİ?KİN TEBLİ? (TEBLİ? N
24.12.08
· HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİ?İ (SERİ NO: 58)
23.12.08
· Yargı kararı kesinleşip 30 günden sonraki 60 gün içinde tazminat davası açılmalı
· Tazminat davasında miktar nasıl olacak, Maddi ve Manevi Tazminat ve YTL değeri i
22.12.08
· İptal veya yürütmenin durdurulması kararlarının yerine getirilmesi görevi, hukuk
21.12.08
· Yerel seçimler ertelenecek mi, Kapatılacak (kapatılan) belediyeler ne olacak?
· Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarını verdi, Yüksek Seçim Kurulu kararı bekl
· Hiçbir belediye kapanmayabilir, Danıştay, Any. Mah. kararını yorumladı.
19.12.08
· AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (19 Aralık 2008, 27085 RG)
· KAMU İHALE KANUNU İLE KAMU İHALE SÖZLE?MELERİ KANUNUNDA DE?İ?İKLİK YAPILMASINA D
01.12.08
· Petrol piyasası para cezaları kesinleşmeden takip ve tahsil edilemez.
27.11.08
· Oylamadaki kararını sonradan değiştirebilirsin kararı imzalamamak yeterli.
23.09.08
· Parselasyonun iptalinde ilk aşama kadastral parsellere dönüş cetvellerinin hazır
19.09.08
· Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ahmet HAMSİCİ Danıştay Üyesi seçildi.
16.09.08
· Samsun Bölge İdare Mahkemesi
15.09.08
· İmar planlarındaki değişiklik fonksiyonel olmadığı sürece davanın incelenmesine
11.09.08
· İdari Yargı Hakimlik Mesleği

İmar hukuku ile ilgili Kanunlar

+imar kanunu (3194)
+il özel idaresi kanunu (5302)
+belediye kanunu (5393)
+büyükşehir belediyesi kanunu(5216)
+kamulaştırma kanunu (2942)
+kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu (2863)

+yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun (5366)
+yapı denetimi hakkında kanun (4708)
+gecekondu kanunu (775)
+imar ve gecekondu af kanunu (2981/3290)

İMAR HUKUKU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

+belediyeler tip imar yönt.
+imar affı yönetmeliği
+plansız alanlar yönt.
+plan yapım yönt.
+koruma amaçlı im. pln. yönt.
+kıyı kanunu uyg. yönt.
+tarım alanları yönt.
+karayolları kenarlarında..yönt.
+18. madde uygulama yönt.
+plan müellifleri yönt.
+gecekondu yönetmeliği

+imar ile ilgili tüm yönet.

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SA?LIK SİGORTASI KANUNU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevuzatı

idare hukuku (Danıştay) içtihatları

İdare hukuku İçtihatları

idare hukuku, iptal ve tazminat davası

İdari Yargıda (İdare Mahkemelerinde) açılacak Yürütmenin Durdurulması istekli iptal ve tazminat dava dilekçe örneği için tıklayınız.

İMAR

imar
içtihatları

Ankara Bölge İdare Mahkemesi

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Konya Bölge İdare Mahkemesi
Aydın Bölge İdare Mahkemesi
Edirne Bölge İdare Mahkemesi
Manisa Bölge İdare Mahkemesi
Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Van Bölge İdare Mahkemesi
Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi
Sakarya Bölge İdare Mahkemesi
Samsun Bölge İdare Mahkemesi
Antalya Bölge İdare Mahkemesi
Gaziantep Bölge idare Mahkemesi
Denizli Bölge İdare Mahkemesi
Adana Bölge İdare Mahkemesi
İzmir Bölge İdare Mahkemesi
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi
Eskişehir Bölge İdare Mahkemesi
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Malatya Bölge İdare Mahkemesi
Sivas Bölge İdare Mahkemesi
Kayseri Bölge İdare Mahkemesi
Trabzon Bölge İdare Mahkemesi
İdari Yargı (İDARE HUKUKU) Kitapları (Yayınları)
Bölge İdare Mahkemelerinin İnternet (Web) Adresleri - Sayfaları
BÖLGE İDARE MAHKEMELERİNİN İTİRAZ MERCİLERİ
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun
Devlet Memurları Kanunu
Danıştay Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
İdari Yargılama usulü Kanunu
Hakimler ve Savcılar Kanunu
399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimlerinin Düzenlenmesi ve 233 sayılı KHK''nin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

idari yargı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (21 Aralık 2011-28149)

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Resmî Gazete

 

21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

 

Sayı : 28149

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 21.12.2011 Saat: 18:28 (4565 okuma)
(Devamı... | 67030 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: www.idarehukuku.net Türkiye'nin İdare Hukuku - İdari Yargı Bilgilerine hoşgeldin

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 01.08.2010 Saat: 00:25 (5392 okuma)
(Devamı... | 30042 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ziya ÖZCAN Danıştay Üyeliğine seçildi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 8.12.2009 tarihinde yaptığı toplantıda, Ankara 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ziya Özcan ve Danıştay Savcısı Buket Oral, Danıştay Kıdemli Tetkik Hâkimi Nalan Terzi’yi Danıştay üyeliklerine atadı.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 09.12.2009 Saat: 21:16 (4062 okuma)
(Devamı... | 3481 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: Adalet Bakanlığı Hukuki Yardım Yardımları

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 01.11.2009 Saat: 19:13 (3534 okuma)
(Devamı... | 65535 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: idare Mahkemeleri Listesi (Yargı Çevreleri İller)

İDARE MAHKEMESİ

1.Adana  

2.Afyonkarahisar  

3. Aksaray

4.Ankara  

5.Antalya  

6.Aydın  

7.Balıkesir

8.Bursa  

9.Çanakkale

10.Çorum 

11.Denizli  

12.Diyarbakır  

13.Edirne  

14.Elazığ  

15.Erzurum  

16.Eskişehir  

17.Gaziantep  

18.Hatay

19.Isparta

20.İstanbul  

21.İzmir  

22.Kastamonu

23.Kayseri  

24.Kırıkkale  

25.Kocaeli  

26.Konya  

27.Kütahya(Açılmadı)  

28.Malatya  

29.Manisa  

30.Mardin

31.Mersin  

32.Muğla  

33.Ordu  

34.Rize

35.Sakarya  

36.Samsun  

37.Sivas  

38.?anlıurfa  

39.Tekirdağ

40.Trabzon  

42.Tokat

43.Van  

44.Yozgat

45.Zonguldak  

 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 28.09.2009 Saat: 17:50 (9225 okuma)
(Devamı... | 85280 byte kaldı | Puan: 3.66)

idari yargı: Yargısal içtihatlarda ve öğretide yokluk hali, yetki ve fonksiyon gasbı.

Yargısal içtihatlarda ve öğretide, yokluk halinin ancak, işlemin asli kurucu öğesi olan yetki öğesi yönünden incelenmesinde, fonksiyon ve yetki gaspı hallerinin saptanması veya yasanın açıkca yasakladığı bir konuda yapılması halinde mümkün olabileceğinin kabul edildiği; bu bağlamda üniversite senatosu tarafından tesis edilen işlemi geri almaya rektörün yetkili olmadığı, senato tarafından geri alınmayan işlemin yok hükmünde olduğuna, ancak ilgilisi tarafından açılacak bir davada yargı yerince karar verilebileceği hakkında. (Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 04.10.2007 gün ve E:2007.265 , K:2007 1819 sayılı kararı.)

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 10.09.2009 Saat: 08:57 (3017 okuma)
(Devamı... | 34820 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: Danıştay'a göre İdari Yargıda adli tatil ne zaman sona erer.04.09.2009

T.C. DANI?TAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas  No:2009.276, Karar No:2009.52

                2575 sayılı Danıştay Yasası'nın 86. maddesinin, 1.1.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Yasa'yla değişik 1. fıkrasında ise, Danıştay dairelerinin her sene Ağustos'un birinden Eylül'ün beşine kadar çalışmaya ara vermesi öngörülmüş; böylece ara vermenin son günü Eylül'ün dördü olarak belirlenmiştir.

 Not:

Dosyanın incelenmesinden, Danıştay Onüçüncü Dairesinin temyiz edilen kararının 5.8.2008 günü davacı vekiliyle sürekli çalışan kişiye tebliğ edildiği, otuz günlük temyiz süresinin bitiminin çalışmaya ara verme zamanına rastladığı, bu nedenle sürenin ara vermenin sona erdiği günü, yani Eylül'ün dördünü izleyen tarihten itibaren 11.9.2008 perşembe günü çalışma saati bitimine kadar uzadığı; ancak davacının bu süre geçtikten sonra, 12.9.2008 gününde kayda geçen dilekçeyle temyiz isteminde bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 09.09.2009 Saat: 12:45 (2393 okuma)
(Devamı... | 6828 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: HSYK'na göre Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının Yıllık İş Miktarları

Her Mahkemenin Türüne ve Özelliğine Göre, Yıl İçerisinde Yeni Gelen İş Olarak Bakması Gereken Normal Dava Sayılarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

 

 

Karar Tarihi: 24.02.2009 Karar No : 74

 

 

Her mahkemenin türüne ve özelliğine göre, yıl içerisinde yeni gelen iş olarak bakması gereken normal dava sayılarının belirlenmesine ilişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 24.01.2006 gün ve 7 karar sayı ile değişik 14.09.1981 gün ve 121 sayılı İlke Kararı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 06.07.2009 Saat: 12:03 (2342 okuma)
(Devamı... | 8575 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: 2009 yaz hakim ve Cumhuriyet savcılar kararnamesi için geri sayım başladı.

2009 Yaz dönemi adli/idari yargı kararnamesinin bu hafta karara bağlanması bekleniyor.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 04.07.2009 Saat: 17:56 (2213 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idari yargı: Yeni tasarıya göre (3194/42) İmar Para Cezası Nasıl Hesaplanacak?
İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLI?ININ TE?KİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DE?İ?İKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 10.06.2009 Saat: 11:40 (3752 okuma)
(Devamı... | 65689 byte kaldı | Puan: 5)

idari yargı: Trabzon Bölge İdare Mahkemesi resmi internet sitesi açıldı.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 19.02.2009 Saat: 01:22 (3467 okuma)
(Devamı... | 1130 byte kaldı | Puan: 0)

idari yargı: İDARİ YARGI - İDARE HUKUKU kitapları - yayınları (Cafer ERGEN)

İmar Davaları Rehberi

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2009 , 854 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 68,00YTL

İdari Yargılama Usulü Kanunu ?erhi

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2008 , 483 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 42,50YTL

İdari Yargı Davaları

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2008 , 656 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 55,00YTL

İdari Yargıda Dava Açma Süreleri

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2007 , 723 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 59,50YTL

İmar Mevzuatı
/CD'li
Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2007 , 749 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 60,00YTL

İmar Planları

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2006 , 860 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 69,00YTL

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri

Cafer Ergen
Seçkin Yayıncılık , 2006 , 621 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 52,50YTL

Kaçak Yapı

Cafer Ergen - Veli Böke
Seçkin Yayıncılık , 2006 , 696 sayfa, 16×23.5 cm.
Satış Fiyatı: 58,00YTL

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 04.02.2009 Saat: 22:04 (2232 okuma)
(Devamı... | Puan: 0)

idari yargı: Ankara 12. İdare Mahkemesi Başkanı Gürsel MEKİK Danışay üyeliğine seçildi.

HSYK Danıştay'a üç adet üye atadı.

Yeni Danıştay üyeleri,
Danıştay Savcısı Nevzat Özgür,
Ankara 3. İdare Mahkemesi Başkanı
Neşe Sarı ve
Ankara 12. İdare Mahkemesi Başkanı
Gürsel Mekik,

 

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 03.02.2009 Saat: 23:01 (4248 okuma)
(Devamı... | 12863 byte kaldı | Puan: 5)

idari yargı: İmar planlarındaki kısıtlılık dururmundan nasıl kurtulur, nasıl dava açılır.

Danıştay Altıncı Dairesine göre, Anayasa Mahkemesince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesinin 1 ve 3. fıkrasının iptal edilmesinin kişilerin resmi tesis alanında kalan taşınmazına yönelik olarak yapmış olduğu imar planı değişikliği başvurusu üzerine doğrudan plan değişikliğinin yapılmasını gerektirmeyeceği açıktır.

İlgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği, planlamanın genel ilkeleri dikkate alınarak uyuşmazlık konusu taşınmaza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı taktirde plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu; bu konuda yapılacak Yargısal denetimde de imar planı değişikliği isteminin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği açıktır.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 27.01.2009 Saat: 20:33 (5973 okuma)
(Devamı... | 52336 byte kaldı | Puan: 4.5)

idari yargı: İmar planı tadilatında kaldırılan aynı lejand türünden yeni alan ayrılması gerek

Lejantlarda meslek lisesi ve ortaöğretim alanı lejandının farklı olması nedeniyle başka yerde ortaöğretim alanı düzenlenerek meslek lisesi alanının kaldırılmasının eşdeğer alan kapsamında olmadığı hk. Danıştay Altıncı Dairesinin 6.1.2003 gün ve E:2001/6602, K:2003/55 sayılı kararı.Not: Dosyanın incelenmesinden, 1/5000 ölçekli nazım imar planında meslek lisesi lejandıyla gösterilen alanda kalan taşınmazın ticaret alanına dönüştürülmesiyle kaldırılan meslek lisesi alanına eşdeğer alan olarak ayrılan ve idare mahkemesince aynı bölge içinde yer almadığı belirtilen taşınmazın da nazım imar planı paftasında İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik eki lejanda göre orta öğretim tesisi alanına ayrıldığı, bunun da meslek lisesi alanı lejandından farklı bir lejandla gösterilmiş olması nedeniyle kaldırılan meslek lisesi alanına aynı bölge içinde eşdeğer bir meslek lisesi alanı ayrılmamış olmasında da mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Gönderen: imarhukukcusu Tarih: 08.01.2009 Saat: 21:31 (3439 okuma)
(Devamı... | 8329 byte kaldı | Puan: 4)

Üye Menüsü
Hoşgeldin, Ziyaretçi
Üye Adı
Şifre
(Kayıt Ol)
Üyelik:
Son Üye: ChesterPr
Bugün: 0
Dün: 0
Toplam: 10260

Şu An Bağlı:
Ziyaretçi: 34
Üye: 0
Toplam: 34

Resmi Linkler
RESMİ LİNKLER

İletişim

Soru ve Cevaplar

Sitemizi Önerin

İdari Yargı

İdari Yargılama Usulü Kanunu ?erhi

Arazi ve Arsa
Düzenlemeleri

İdari Yargıda
Dava Açma Süreleri
İmar Mevzuatı

İmar PlanlarıKaçak Yapı

İmar Davaları Rehberi

İmar Davaları Rehberiİdari Yargı Davaları

 

hava tahminleri
Yeni Sayfa 10

serbest piyasada döviz
Yeni Sayfa 2

GAZETELER
Yeni Sayfa 1

RESMİ GAZETE
Yeni Sayfa 2

BA?BAKANLIK MEVZUAT
Yeni Sayfa 3

DANI?TAY BA?KANLI?I
Yeni Sayfa 4

YARGITAY BA?KANLI?I

ANAYASA MAHKEMESİ
Yeni Sayfa 8

T.B.M.M.
Yeni Sayfa 9

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Yeni Sayfa 1

Entrance of the ECHR building

imar,imar hukuku ile ilgili içtihatlar
Yeni Sayfa 2

Anayasa Mahkemesi Kararları
Yeni Sayfa 29